Oferta

Oferujemy profesjonalne wykonanie prac montażowych, instalacyjnych według obowiązujących przepisów, norm, prawa budowlanego i prawa energetycznego.
Posiadamy duża wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych (alarmowych, antenowych, komputerowych, nagłośnienia).
Stosujemy indywidualne rozwiązania w celu zapewnienia najwyższego standardu wykonywanych usług.

INTELIGENTNY DOM - TWÓJ DOM

DOM, KTÓRY ZAPEWNIA CI POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, KOMFORT ŻYCIA I NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Głównym zadaniem systemu inteligentnego budynku jest integracja działania poszczególnych jego elementów – sterowania, monitorowania pracy urządzeń budynku, uruchamiania systemów bezpieczeństwa (przeciwpożarowego, antywłamaniowego), wspomagania pracy zarządcy budynku na poziomie bezpieczeństwa, oprogramowania, sprzętowym oraz środków transmisji sygnałów.
czytaj więcej >>>

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oferujemy Państwu KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO w zakresie instalacji elektroenergetycznych i teleinformatycnych, poprzez instalacje odgromowe, domofonowe i wideodomofonowe, po nowoczesne systemy alarmowe i instalacje inteligentne w obiektach przemysłowych, handlowych oraz w budownictwie mieszkaniowym.

Dzięki zdobytym doświadczeniom stworzyliśmy ofertę o wysokim stopniu specjalizacji.

W ramach naszej działalności realizujemy następujące projekty:
 • systemy okablowania strukturalnego,
 • instalacje elektryczne,
 • przyłącza energetyczne,
 • instalacje światłowodowe,
 • systemy zasilania bezprzerwowego (UPS, generatory mocy),
 • instalacje telefoniczne wraz z centralami,
 • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • instalacje oddymiania,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy parkingowe,
 • instalacje telewizji przemysłowej,
 • system sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemy nagłośnieniowe,
 • instalacje elektryczne dedykowanej sieci komputerowej,
 • instalacje siły i światła, sterowania i automatyki w budownictwie,
 • rozdzielnice niskiego napięcia,
 • instalacje odgromowe, przepięciowe, wyrównawcze i uziemiające,
 • zamiany napięcia zasilającego obwody administracyjne na 24V,
 • instalacje systemu EIB,
 • linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia,
 • instalacje systemu przeciwoblodzeniowego.
Zapewniamy integrację wszystkich instalowanych systemów.

POMIARY

Przeprowadzamy badania i pomiary instalacji i urządzeń:
 • rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji,
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
 • badanie wyłączników różnicowo - prądowych,
 • pomiary napięcia dotykowego,
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii,
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii,
 • pomiary baterii kondensatorowych,
 • pomiary obciążeń linii zasilających,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych,
 • badanie ochronników przepięciowych,
 • badanie natężenia oświetlenia,
 • ustalanie kolejności wirowania faz,
 • pomiary prądów upływu,
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
 • pomiar stanowiska bezpiecznej pracy (natężenie oświetlenia, wilgotność, ochrona przeciwporażeniowa)
Pomiary dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV

Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego i Norm.

Nowoczesne przyrządy użyte do badań gwarantują niezawodność i prawidłową ocenę dla zachowania bezpieczeństwa eksploatacji i obsługi.

INNE USŁUGI

Zajmujemy się także:
 • naprawami i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych,
 • montażem systemów przeciwoblodzeniowych,
 • montażem iluminacji świetlnych i oświetlenia dekoracyjnego,
 • wykonaniem oświetlenia ogrodowego, oświetlenia terenu,
 • doradztwem w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, oświetleniowych, teleinformatycznych itp.,
 • posiadamy uprawnienia i możliwość wykonania również instalacji sanitarnych, wodnych, gazowych, CO.